Норвежская лесная

Dorothea
резерв (Лидия, Москва)

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.

Д-5, 3 нед.